Instalacja
Wersja: 6.4.20.0

Wymagania systemowe

Twój system jest gotowy do pracy z Shopware 6

Wszystkie wymagania dotyczące udanej instalacji zostały spełnione.

Pliki i katalogi

Następujące pliki i katalogi muszą zostać utworzone i nie mogą być zabezpieczone przed zapisem.

Plik / katalog Status
. Gotowe
var/log/ Gotowe
var/cache/ Gotowe
public/ Gotowe
config/jwt/ Gotowe

System

Twój serwer powinien spełniać następujące wymagania systemowe, aby móc w pełni korzystać z Shopware.

Wymagania Status Wymagane Twój system
composer-runtime-api Gotowe ^2.0 2.2.2
ext-curl Gotowe * 8.0.28
ext-dom Gotowe * 20031129
ext-fileinfo Gotowe * 8.0.28
ext-gd Gotowe * 8.0.28
ext-iconv Gotowe * 8.0.28
ext-intl Gotowe * 8.0.28
ext-json Gotowe * 8.0.28
ext-mbstring Gotowe * 8.0.28
ext-openssl Gotowe * 8.0.28
ext-pdo Gotowe * 8.0.28
ext-pdo_mysql Gotowe * 8.0.28
ext-session Gotowe * 8.0.28
ext-simplexml Gotowe * 8.0.28
ext-sodium Gotowe * 8.0.28
ext-xml Gotowe * 8.0.28
ext-zip Gotowe * 1.19.5
ext-zlib Gotowe * 8.0.28
php Gotowe ^7.4.3 || ^8.0 8.0.28
max_execution_time Gotowe 30 30
memory_limit Gotowe 512M 1024M
opcache.memory_consumption Gotowe 256M 256M